Techno Tuesday

Techno Tuesdays

 

 Tuesday 10th April 2018
Set Times
 16.00 – 17.00 Free Slot
 17.00 – 18.00 Free Slot
 18.00 – 19.00 Free Slot
 19.00 – 20.00 Headie
 20.00 – 21.00 Sparky
 21.00 – 22.00 martianMan
 22.00 – 23.00 Helix